bədbinləşmə

bədbinləşmə
«Bədbinləşmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • bədbinləşdirmə — «Bədbinləşdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədbinləşmək — f. Bədbin olmaq, həyatdan küsmək. Günəş də bunu görüb ümidini kəsir, bədbinləşir, bəxtinə lənət oxuyurdu. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədbinləşdirmək — f. Bədbin etmək, bədbin olmasına səbəb olmaq, həyatdan küsdürmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küskünləşmək — f. Ruhdan düşmək, bədbinləşmək; narazı olmaq, incimək. Səməd bəlkə də küskünləşib başladığı işdən soyuyar. İ. Hüseynov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küsmək — f. 1. Hər hansı bir səbəbə görə birindən (adətən öz yaxın adamından) incimək, onunla danışmamaq, onu dindirməmək. Yoldaşından küsmək. Qonşudan küsmək. – <Kərbəlayı İsmayıl Zeynəbə:> . . Axırı, heç olmasa, götürüb nəçərnikə yazaram ki, filan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ruh — is. <ər.> 1. İnsanın psixi aləmi, onun hiss və duyğuları, əhvali ruhiyyəsi. <Xəlilin> bir an sıxılan ürəyi haman açıldı, səbəbsiz bir nəşə ruhuna hakim oldu. Ç.. Torpağı bəzəsin bənövşə, nərgiz; Ruhuma doğmadır hər cığır, hər iz. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xülasə — is. <fars.> 1. Müxtəsər, bir sözlə, uzun sözün qısası. Xülasə, daha nə deyim, baharın bu gözəl ayında bizim ölkə kimi gözəl ölkə az tapılar. . E. Sultanov. Xülasə, faytonçu yarım saat məni səhra ilə gətirdi. Ə. H.. <Qüdrət:> Xülasə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”